Syska Jacek - lutnictwo artystyczne

Latest Video

Jacek Syska absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A.Kenara w Zakopanem (specjalizacja artystyczna - lutnictwo artystyczne), od 1983 roku buduje instrumenty jako artysta lutnik, od tegoż roku członek Związku Polskich Artystów Lutników. Buduje nowe instrumenty smyczkowe mistrzowskie - wiolonczele, altówki, skrzypce w tym skrzypce dziecięce - 1/2 i 3/4 a także małe wiolonczele 1/2 i 3/4. Zajmuje się także naprawą i korektami kontrabasów, wiolonczel, altówek i skrzypiec. Uczestniczyłem w wielu konkursach lutniczych np. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (kilkukrotnie) z dobrymi wynikami.


Syn Tomasz absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (specjalizacja artystyczna - lutnictwo artystyczne) - buduje instrumenty w pracowni ojca.

2006-2010 - Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem, specjalność: Lutnictwo

2010-2014 - Podhalańska Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu, kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia I stopnia - inżynierskie

2015-2016 - Politechnika Wrocławska, wydzial Architektury, specjalność: Architektura i Ochrona Zabytków, studia II stopnia - magisterskiepolski english